Toimus Rail Balticu teemaline konverents

13, oktoobril 2016 toimus KUMU auditooriumis Rail Baltic Business Networki korraldatud rahvusvaheline konverents Rail Baltic: Kus on äri? Konverentsi avas sissejuhatava ettekandega Majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Ettekannetega esinesid teiste seas ka Euroopa Komisjoni transpordi ja mobiilsuse direktoraadi peadirektor Henrik Hololei teemal “Rail Balticu tähtsus Euroopale ja Eestile” ja ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa [...]

19.10.2016|Uudised|

Baiba Rubesa: Rail Balticu potentsiaal on 5 miljonit reisijat ja 16 miljonit tonni kaupu aastas

14. juunil, kogunesid mitmed Rail Baltic projektist huvitatud ettevõtjad MTÜ Rail Baltic Business Network ettekandekoosolekule Muuga Sadamasse, arutlemaks uue raudteeprojekti edasiste arengute ja tulevase Rail Baltic Muuga kaubaterminaliga seotud ärivõimaluste üle. Kõnelejate hulgas olid ka AS Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm ning Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa.  Avaettekande [...]

20.06.2016|Uudised|

Rail Baltic Business Networkiga liitus rida mainekaid ettevõtteid

24. märtsil toimunud mittetulundusühing Rail Baltic Business Networki (RBBN) koosolekul kuulati ära ettekanded Rail Balticu hetkeseisust ning võeti liikmeks mitmeid uusi ettevõtteid. Rail Balticu ärivõrgustiku korralisel kohtumisel kuulasid kogunenud ettevõtjad kõigepealt ära Rail Baltic projekti uue koordinaator Kristjan Kaunissaare ettekande meie regiooni lähikümnendi suurima infrastruktuuriprojekti ning sellega seotud arengute hetkeseisust. Seejärel andsid Vaiko Eggert valdusettevõttest [...]

31.03.2016|Uudised|

Loodi Rail Balticu ärivõrgustik

16. oktoobril 2015 toimus Tallinnas Rail Balticu ärivõrgustiku (MTÜ Rail Baltic Business Network) asutamise järgne seminar, kus mittetulundusühinguga liituda soovinud ettevõtete ja teiste oluliste osapoolte esindajate arutelu käigus keskenduti Rail Balticu kui Euroopa-ülese infrastruktuuriprojekti majanduslike kasude ja uue raudteega seonduvate ärivõimaluste analüüsile. Ärivõrgustiku asutamise initsiaatorid näevad Rail Balticu majandusliku õnnestumise eeldusena regiooni transiidi- ja logistikaettevõtete [...]

19.10.2015|Uudised|