Eesti ettevõtted avaldasid toetust Rail Baltica elluviimisele

Eesti ettevõtted ja ettevõtete ühendused allkirjastasid toetuskirja, milles tunnustati Tallinna Linnavalitsuse ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi erinevaid initsiatiive Rail Baltica projekti osas ning avaldati toetust nende elluviimisele. Ettevõtjad, linnavalitsus ja ministeerium on ühtsel seisukohal, et Rail Baltica projekti elluviimisel tuleb arvestada maksimaalselt inimeste tegelike liikumisvajadustega ning linnaruumi, keskkonnahoiu ja ettevõtluse arenguga. Niimoodi tagatakse Rail Baltica projekt [...]

08.12.2017|Uudised|

Valmis Rail Baltica projekti Eesti osa riskianalüüs

Äsja Ernst & Young Baltic ja TRINITI advokaadibüroo koostöös valminud Rail Balticu projekti Eesti osa planeerimis- ja ehitusfaasi riskianalüüsis kaardistati rahvusvahelise suurprojektiga kaasnevad riskid. Valminud analüüs on sisendiks projekti riskijuhtimise süsteemi loomisele. „Projekti riskianalüüs ning sellest tuleneva riskijuhtimise süsteemi loomine, on Rail Balticu sarnaste suurte ja keerukate projektide juhtimise lahutamatu osa. See on hädavajalik meetod, [...]

01.12.2017|Uudised|

Ülemiste City liitus Rail Baltic Ärivõrgustikuga

2.novembril toimus Rail Baltic Ärivõrgustiku korraline koosolek, kus kuulutati ärivõrgustiku uueks liikmeks Ülemiste City ja Rail Baltic koordinaator Kristjan Kaunissaare andis ülevaate projekti hetkeolukorrast ning edasisest ajateljest. Mainor Ülemiste City juhatuse liige Andrus Kaldalu tõi oma ettekandes ühe olulise punktina välja, et Ülemiste City ja Rail Baltica edaspidine areng on omavahel tihedas seoses. „Tallinna RB [...]

07.11.2017|Uudised|

Ülevaade Rail Baltica Ärivõrgustiku üritusest Vilniuses

Civitta Leedu ja Eesti organiseerisid esimese Rail Baltic Ärivõrgustiku ürituse Vilniuses 27.oktoobril 2017 ning mis toimus ühes suurimas finantstehnoloogia kogukonna tööruumides – Rise Vilniuses. Transpordi, logistika ja tööstuse esindajad kogunesid, et kuulda sajandi projektist ja selle võimalustest. Euroopa Komisjoni esindaja, transpordi võrgustiku üksuse juhataja ning mobiilsuse ja transpordi juhtkonna esimees Jean-Louis Colson avas ürituse plenaarettekandega [...]

30.10.2017|Uudised|

Ettevõtjad näevad Rail Baltical suurt äripotentsiaali

22. septembril toimus Euroopa transpordi ühe olulisema sündmuse Connecting Europe konverentsi raames Tallinnas Rail Baltic Business Networki kõrgetasemeline debatt „Rail Baltica – future railway for business“. Kahepäevase transpordikonverentsi viimase üritusena toimunud debati vastu oli väga suur huvi ning toimumiskohana kasutatav kinosaal oli pilgeni täis – arutelu kuulas enam kui 130 inimest. Rail Baltica äripotentsiaali üle [...]

05.10.2017|Uudised|

Ülevaade Rail Baltica Business Networki lansseerimisüritusest Riias

Läti Rail Baltica Business Networki asutamisüritus toimus 13.septembril Riias, Euroopa Komisjoni esinduses. Üritusest võtsid osa 22 esindajat erinevatest ettevõtetest – Squalio, Thales, Alstom, Siemens Osakeyhtio Latvian Branch, Skonto Būve, Ameerika Kaubanduskoda Lätis, FIMA ja mitmetest teistest. Paljud üritusest osavõtjad töötavad oma ettevõtetes juhtivatel positsioonidel – kohal oli nii juhatuse esimehi kui ka nõukogude liikmeid. Üritusel [...]

04.10.2017|Uudised|

Uuringud: Soome ettevõtjad tunnevad Rail Baltica vastu suurt huvi

Eile Tallinnas toimunud mittetulundusühingu Rail Baltic Business Networki poolt korraldatud seminaril „Rail Baltic 1.0 – intermodaalsus“ tutvustati uuringuid, mille raames analüüsiti ettevõtjate nägemust intermodaalse transpordi osas. Ürituse avasõnad ütles Euroopa Komisjoni transpordidirektoraadi investeeringute üksuse direktor Herald Ruijters (DG-MOVE)  , kes rõhutas, et Rail Baltica näol on tegu projektiga, millel on Euroopa Komisjoni ja Parlamendi vankumatu toetus. [...]

29.05.2017|Uudised|

Riias toimunud Rail Baltica Global Forum’il avaldati projekti tasuvusanalüüs

Riias 24.04 toimunud Rail Baltic Global Forum tõi välja hiigelprojekti kitsaskohad, kuid näitas, et uus raudtee tuleb ja on pikas perspektiivis osalevatele riikidele kasulik. Tasuvusanalüüsi läbi viinud rahvusvaheline uuringufirma Ernst & Young tõi välja, et projekt on rahaliselt tasuv. Lisaks projekti rajamise maksumusele vajab see siiski ka riikidepoolset tuge esimesel viiel aastal ja edaspidi aastast [...]

06.05.2017|Uudised|

Aprilli alguses toimus Rail Baltic Business Networki korraline aastat kokkuvõttev koosolek

Üldkoosolekul kinnitati juhatuse tegevusaruanne 2015/2016 majandusaasta kohta ning  2017 majandusaasta eelarve ning tegevuskava, samuti kuulati AS Merko Ehitus lühitutvustust ja vaadet RB-projektile ning Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütiku ja partneri Janno Järve kokkuvõtet analüüsist „Rail Balticu mõju Eesti riigieelarvele raudtee ehitusfaasis“. “Kuulasime huviga CentAR-i ettekannet, millest selgus, et RB ehitusinvesteeringutel on kohene ja oluline positiivne [...]

26.04.2017|Uudised|

Tallinnas arutleti Rail Balticuga seotud hangete üle

Teisipäeval, 29. novembril toimus Rail Baltic Business Networki (RBBN) regulaarne kohtumine, kus arutleti suurprojekti tulevaste ehitushangete üle. Ettekandega võrgustiku liikmetele esines Rail Baltic Estonia juhatuse liige Indrek Orav. Samuti tegi ettekande Eesti Raudtee arendusdirektor Anvar Salomets, kes tutvustas Eesti Raudtee järgneva perioodi investeeringute vajadusi ja plaane. “Eesti ettevõtjate kasvav huvi Rail Balticuga seotud hangete vastu [...]

01.12.2016|Uudised|