Eestit, Lätit, Leedut ja Soomet ​Euroopa raudteede põhivõrgustikuga ühendav kiire ja keskkonnasõbralik raudtee Rail Baltica on Euroopa Liidu üks suurimatest taristuprojektidest sellel kümnendil. Tänaseks on planeerimis- ja projekteerimistegevused kõigis kolmes Balti riigis valmis või lõpufaasis ning alanud on uue raudtee ehitamine. ​

Ülisuurte taristuprojektide teostamisel on avalik sektor reeglina käivitaja rollis. Hoolimata sellest, et Rail Baltica raudtee on suure geopoliitilise tähendusega on võtmetähtsusega ka erasektori kaasatus ning uue transpordikoridoriga seonduvad ärivõimalused.

Rail Baltica ärivõrgustik on loodud selleks, et üheskoos sajandi suurprojekti panustada ning Rail Balticaga kaasneva​id uusi ärivõimalusi ja tekkiva​id transiidi-ja logistikaahela​id ettevõtjate jaoks lahti mõtestada.

Oleme tänaseks Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes korraldanud üle poolesaja erinevas formaadis Rail Baltica teemalist arutelu ja kokkusaamise, millest on osa võtnud kaugelt üle tuhande ettevõtja, tippjuhi ja arvamusliidri nii era- kui avalikust sektorist. Meie eesmärgiks on, et kui Rail Baltica raudteele väljub esimene rong on meie ettevõtjad selleks valmis.

RAIL BALTIC DEMO