Baltikumi ja Soomet Kesk-Euroopaga ühendav kiirraudtee Rail Baltic on järgmise kümnendi Euroopa Liidu üks suurprojektidest. Projekti eelduseks on algusest peale olnud tõuketoetus Euroopa Liidult ja projekti liikmesriikide pühendumus. Edukalt on käivitunud projekti koordineeriva Rail Balticu Aktsiaseltsi tegevus, kolmes Balti Riigis on planeerimis tegevus jõudmas lõppfaasi ja tehakse detailsemaid tulukus analüüse.

Väga suurte taristu projektide teostamisel on riik tihtipeale alguses käimatõmbaja rollis. Hoolimata sellest, et Rail Baltic on ka geopoliitilise tähendusega, on projekti majanduslik tasuvus võtme tähtsusega.

Selleks, et panustada üheskoos ning mõtestada Rail Balticuga seonduvaid uusi ärivõimalusi ja uusi tekkivaid transiidi-ja logistikaahelaid, pakume projektist huvitatuid osapooltele operatiivset ja kõige uuemat informatsiooni projekti arengust. Samuti oleme võtnud oma missiooniks otsekontaktide vahendamise projektist huvitatud ettevõtete vahel.

RAIL BALTIC DEMO