Rail Baltica Business Network Estonia korraldas oma liikmetele ja külalistele aastalõpu lõunasöögi, millest võttis osa ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anti Moppel. Ühise laua taga said ettevõtjad ja sidusrühmade esindajad, et teha kokkuvõte mööduva aasta tähtsamatest arengutest Rail Baltica projektis ja arutati olukorrast Rail Baltica ümber Eestis, Baltikumis kui Euroopas laiemalt.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi 2015. aastal, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Hetkel kuulub ärivõrgustikku 23 ettevõtet ja üks toetajaliige.