„Meie Ärivõrgustik on olnud aktiivne osaline Rail Baltica alastes diskussioonides. Tänaseks on kõik RB Eesti osa olulisemad projektid (põhitrass, reisiterminalid) projekteerimislepingutega kaetud. Hetkel on käimas ehitust ettevalmistavad tegevused ning sõlmitud on koostöölepped strateegiliste partneritega,“ sõnas Rail Baltica Business Network Estonia juhatuse liige, advokaadibüroo TRINITI partner Tõnis Tamme. Aastakoosolek toimus seekord restoranis Mon Repos.

Edasiliikumised Tallinnas

Tänavu seisab Ülemiste ühisterminali osas veel ees detailplaneering ning terminali enda ja raudteetaristu projekteerimine aastatel 2020–2021 ning I etapi ehitushanke ettevalmistamine.

Uue trammitee projekteerimine, mis ühendab Tallinna Vanasadamat, kesklinna ja Ülemiste ühisterminali on planeeritud 2021. aastasse. Ehitustööd peaks toimuma aastatel 2022-23 ning esimene tramm sadamasse jõudma loodetavasti juba 2023. aastal.

Ülemiste Depoo projekteerimine peaks valmis saama aastal 2021. Sellest võib saada Rail Baltica peadepoo.

Suuremahulised raudteeinvesteeringud Muuga sadamas 

Muuga kaubaterminalist saab väga oluline multimodaalne kaubaristmik, kus kohtuvad meretransport, raudteed ja ka maanteetransport. Projekteerimislepingu sõlmimiseni plaanitakse jõuda juba sel sügisel ning projekt peaks valmima 2021. aastal.

Moodne Rail Baltica reisiterminal Pärnus

Tänaseks on valminud terminali eelprojekt ning jätkatakse detailse tööprojekti ettevalmistamisega. Järgneb ehituseks vajalike maade omandamine ning I etapi ehitushanke ettevalmistamine 2021. aastal.

Mis puudutab RB põhitrassi Eestis, siis kõikidel lõikudel on projekteerimislepingud sõlmitud ning eskiisprojektid on tänaseks valmis kahel lõigul. Täiendavate kiire ajakavaga objektide ehitushangete ettevalmistamine ja avaldamine on plaanis veel käesoleval aastal, projekteerimine ja keskkonnamõjude hindamiste läbiviimine aastatel 2020–2022.

Rail Baltica Eesti Ärivõrgustik (www.rbbn.ee) on asutatud 2015. aastal, eesmärgiga koondada Eesti ettevõtteid, kes on huvitatud Rail Balticaga seonduvatest ärivõimalustest. Ärivõrgustikus on tänaseks 26 liiget.