Jätkuvast pandeemiast olenemata on Rail Baltica Business Network Estonia juhatuse liikmel ja TRINITI advokaadibüroo partneril Tõnis Tammel hea meel, et veel enne aasta lõppu suutis võrgustik kohtuda läbi interneti. „Enam kui 45 osalejaga üritus näitas, et ettevõtjate huvi Rail Baltica vastu on jätkuvalt kõrge ja see huvi on kasvav, sest sel aastal alanud ehitustegevus jätkub järgmisel aastal veel suuremas mahus,“ sõnas Tamme.

RB projekti arengud ja järgmised verstapostid

Rail Baltica Estonia OÜ juhatuse esimees Tõnu Grünberg tegi ülevaate projekti edenemisest Eestis. Plaani kohaselt algavad ulatuslikumad ehitustööd 2021. aastal ning uue raudtee eeldatav valmimistähtaeg on 2026. aastal.

„Konkreetsete jaamade osas toimub hetkel Muuga kaubajaama projekteerimine, millega jätkatakse ka järgmisel aastal. Samuti valmistatakse ette I etapi ehitushanget. Lisaks käib Pärnu kaubajaama projekteerimine ning on käsil uuringute ja detailplaneeringu faas. Kaubajaama kõrval toimub ka Pärnu reisiterminali põhiprojekti koostamine ning ka ehituslubade taotlemine ja maade omandamine,“ ütles Grünberg.

Ülemiste veeremidepoos laiendatakse juhatuse esimehe sõnul planeeringu ala. Samuti toimub nii veeremidepoo kui ka Ülemiste ühisterminali projekteerimine, mis jätkub 2021. aastal.

„Kohalike peatuste osas sõlmime omavalitsustega koostööleppeid, algatame detailplaneeringuid ja valmistame ette projekteerimise hankeid,“ lisas Grünberg kokku kaheteistkümne Rail Baltica trassil kohalikuks reisirongiliikluseks kavandatud raudteepeatuse kohta.

Ehitamise kontseptsioon

Rail Baltica Estonia OÜ tehniline juht Anvar Salomets andis ülevaate RB ehitamise kontseptsiooni kohta. Selgust sooviti saada selle osas, millised on sobivad lõigud ja jaotused ning milline on Eestis RB ehitusprotsessi põhistsenaarium?

Salometsa sõnul kavandatakse tehniliselt ja geograafiliselt sobivates asukohtades raudtee-ehituse horisontaalset jaotust. „Liiklusjuhtimist ja kontaktvõrke puudutav tehnoloogia on eraldiseisev alus- ja pealisehitusest. Pealisehituse materjalide hankimine toimub tsentraalselt tellija poolt,“ kommenteeris tehtud järeldusi Salomets.

„Kuna ehitamise lõpuaastaks on määratud 2026, siis on põhistsenaarium väga tempokas,“ lisas tehniline juht.

Rail Baltica Eesti Ärivõrgustik (www.rbbn.ee) on asutatud 2015. aastal, eesmärgiga koondada Eesti ettevõtteid, kes on huvitatud Rail Balticaga seonduvatest ärivõimalustest. Ärivõrgustikus on tänaseks 27 liiget.