Rail Baltica Business Network Estonia (RBBN) pidas 14.06.2021 oma korralist üldkoosolekut, kus pikendati juhatuse volitusi uueks ametiajaks ning mida virtuaalselt väisas ka Rail Baltica (RB) ühisettevõtte RB Rail AS juht Agnis Driksna.

„Meie koostöö Rail Baltica organisatsiooniga nii Eestis kui Baltikumi üleselt on väga hea ning meeldiv on tõdeda, et erasektori initsiatiivi ning panust suurprojekti õnnestumisse hinnatakse,“ kommenteeris RBBN juhatuse liige, advokaadibüroo TRINITI partner Tõnis Tamme.

Koosolekul peetud ettekannetes anti ärivõrgusiku liikmetele ülevaade Rail Baltica viimastest arengutest nii RB Eesti arendustegevuste (Rail Baltic Estonia OÜ tegevjuht Tõnu Grünberg) kui Baltimaade üleses võtmes (RB Rail AS CEO Agnis Driksna).

Arengud Eestis

Rail Baltica Estonia OÜ tehniline juht Anvar Salomets tõi oma ettekandes välja, mis on Eestis asuvate rahvusvaheliste reisiterminalide ja regionaalsete peatuste osas ära tehtud ning tulevikus plaanis.

Tema sõnul annavad arvukad kohalikud peatused Eestis Rail Baltica projektile olulist lisandväärtust ja otsest kasu trassi äärde jäävate Eesti elanike keskkonnasõbraliku mobiilsuse kasvatamisel.

Ärivõrgustik sai uue liikme

Keerulistest aegadest olenemata liitus möödunud tegevusaastal ärivõrgustikuga uus liige – Innopolis Insenerid OÜ. Tegemist on 2006. aastal asutatud inseneri- ja arhitektuuribürooga, mis keskendub hoonete projekteerimise täisteenuslahendustele Eestis ja Põhjamaades.

Ettevõte usub, et Rail Baltica loob Eesti ja Soome äridele suurepäraseid võimalusi ning seob meie regiooni tugevamalt Kesk-Euroopaga.

Rail Baltica ärivõrgustik Eestis (www.rbbn.ee) on asutatud 2015. aastal, eesmärgiga koondada Eesti ettevõtteid, kes on huvitatud Rail Balticaga seonduvatest ärivõimalustest. Ärivõrgustikus on tänaseks 27 liiget.