RAIL BALTICA ÄRIVÕRGUSTIKUST

Baltikumi ja Soomet ​Euroopa raudteede põhivõrgustikuga ühendav kiire ja keskkonnasõbralik raudtee Rail Baltica on Euroopa Liidu üks suurimatest taristuprojektidest sellel kümnendil. Rail Baltica on saanud jõulise tõuketoetuse Euroopa Liidult ja selle elluviimise üheks oluliseks eelduseks on liikmesriikide jätkuv pühendumus ning projekti koordineeriva ühisettevõtte RB Rail AS tõhus toimimine. Tänaseks on planeerimis- ja projekteerimistegevused kõigis kolmes Balti riigis jõudnud lõppfaasi ning on algamas uue raudtee ehitamine. ​

Ülisuurte taristuprojektide teostamisel on avalik sektor reeglina käivitaja rollis. Hoolimata sellest, et Rail Baltica on suure geopoliitilise tähendusega on võtmetähtsusega ka erasektori kaasatus ning seonduvad uued ärivõimalused.

Rail Baltica ärivõrgustik on loodud selleks, et üheskoos sajandi suurprojekti panustada ning ettevõtjate jaoks mõtestada Rail Balticaga kaasneva​id uusi ärivõimalusi ja tekkiva​id transiidi-ja logistikaahela​id.

Oleme tänaseks Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes korraldanud ligi poolsada erinevas formaadis Rail Baltica teemalist arutelu ja kokkusaamist, millest on osa võtnud kaugelt üle tuhande ettevõtja, tippjuhi ja arvamusliidri nii era- kui avalikust sektorist. Meie eesmärk on – kui Rail Baltica raudteele väljub esimene rong, on ettevõtjad selleks täielikult valmis.

LIIKMED

Kutsume teid liituma loodava Rail Baltic ärivõrgustikuga, et rääkida kaasa uue raudteega kaasnevatest võimalustest ja luua projektile koos teiste Eesti äritippudega lisandväärtust. Ootame Rail Balticu Ärivõrgustikuga liituma eeskätt transiidi-ja logistikaettevõtteid aga ka muul moel projektist puudutatud ettevõtteid, samuti ka omavalitsusi ja akadeemilisi asutusi.

VAATA LÄHEMALT

UUDISED JA SÜNDMUSED