Rail Baltica Eesti ärivõrgustiku liikmed külastasid Saksamaal Baden-Württenbergi liidumaad, et tutvuda sealsete käimasolevate suurte raudteeprojektidega. Visiidi käigus väisati ka mastaapset Stuttgart-21 taristuprojekti ning Rastatti raudteetunneli ehitust Karlsruhe-Basel kiirraudtee lõigul.

Rail Baltica Business Network Estonia juhatuse liikme ja advokaadibüroo TRINITI partneri Tõnis Tamme sõnul oli Stuttgart-21 projekti oma silmaga ülevaatamine liikmete jaoks olulise tähtsusega. Stuttgarti uus peavaksal ning raudtees- ja ühistranspordisõlm on osa Stuttgart-Augsburgi uuest ja uuendatud raudteelõigust ning ühest olulisemast Euroopa raudteekoridorist (Pariis-Viin). Projekti eesmärk on lühendada Stuttgarti ühendusi teiste Euroopa linnadega uute kiirraudteeliinide ehitamise ja kohaliku infrastruktuuri parandamise läbi. Praegune Stuttgarti 17-rööpapaariga  lõppjaam on kavas asendada maa-aluse 8-rööpapaariga raudteejaama ning linnaaluse ringraudteega, mis suurendab kordades raudteesõlme läbilaskevõimet ning vabastab Stuttgarti südalinnas ligi 100 ha suuruse maa-ala uueks linnaplaneerimiseks.

Tamme sõnul on tegemist Saksamaa ühe suurima töösoleva raudteeprojektiga, mis on olnud arenduses juba pea 25 aastat, aga erinevate probleemide, kaasa arvatud kohalike elanike arvestatava vastuseisu tõttu, on algselt plaanitud ajagraafik takerdunud. Nüüd on sakslased suutnud probleemid lahendada ja loodetavasti valmib arhitektuuriliselt erakordne uus raudteejaam juba lähiaastatel ning kogu mastaapne raudteelõik oma kogu täiuses aastal 2030.

Tamme sõnul on projekt ka hea näide sellest, kuidas viiakse ellu Euroopa suuremahulised raudteeprojektid. „Nende teostamiseks on vaja järjepidevust, valmisolekut taluda võimalikke ehitusaegseid ebamugavusi ja koostöös eri osapooltega jooksvalt lahendada üleskerkivad probleemid.“

Eesti ettevõtjatel oli õppereisi käigus lisaks võimalus tutvuda ka erinevate Saksa ettevõtetega, s.h inseneri- ja arhitektuuribürood. Nähtu põhjal ärivõrgustiku liikmed tõdesid, et sealne tööefektiivsuse ja uuenduslikkuse tase on märkimisväärne. „Räägime ikkagi regioonist, kus registreeritakse patente rohkem kui USA Silicon Valleys. Seega on tegemist maailma ühe kõige innovaatilisema piirkonnaga, kus ei ole ainult Mercedes-Benzi ja Porsche peakontorid, vaid ka väga mitmete tööstusharude ja -valdkondade liidreid,“ lisas Tamme.

Rail Baltica Eesti Ärivõrgustik (www.rbbn.ee) on asutatud 2015. aastal, eesmärgiga koondada Eesti ettevõtteid, kes on huvitatud Rail Balticaga seonduvatest ärivõimalustest. Ärivõrgustikus on tänaseks 27 liiget.