20. juunil 2023. Tallinnas kogunenud Rail Baltica Business Network Estonia (RBBN) aastakoosolek kiitis heaks eelmise majandusaasta aruande ning arutas MTÜ tulevasi tegemisi.

​„Rail Baltica Eesti ärivõrgustik on olnud jätkuvalt aktiivne RB-st huvitatud ettevõtjate ja RB avaliku sektori partnerite vahelise dialoogi pidamisel”, sõnas ühingu juhatuse liige, advokaadibüroo TRINITI partner Tõnis Tamme.

Ta märkis, et osavõtt ärivõrgustiku kvartaalsetest seminaridest on olnud väga aktiivne ning tundis erilist heameelt, et möödunud aastal sai teoks ka esimene õppereis, mis viis RBBN liikmed Lõuna-Saksamaale Stuttgardti ja Karlsruhe piirkonda, kus tutvuti mitme suure taristuprojekti ehitus- ja arendustöödega.

Aastakoosoleku raames kuulati ka seekord põnevaid külalisesinejaid. Tulevase Tallinna ringraudtee hetkeseisust ja arengutest andis ülevaate Harjumaa Omavalitsuste Liidu väliskoostöö nõunik Kaarel Kose. Rail Balticaga kaasnevatest võimalustest Ukraina sõja järgsetes globaalsetes tarne- ja transiidiahelates rääkis transpordi- ja transiidiekspert Raivo Vare.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi 2015. aastal, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Hetkel kuulub ärivõrgustikku 26 äriühingut ja organisatsiooni, kellest 2 on toetajaliikmed.