Rail Baltica Business Network Estonia korraldas 2022. aasta detsembris oma liikmetele ja külalistele juba toredaks traditsiooniks saanud aastat kokku võtva lõunasöögi ja aruteluseminari Tallinnas.

Seekord olid meie külalisteks Euroopa Komisjoni Transpordidirektoraadi (DG-MOVE) peadirektor Henrik Hololei ning rahvusvahelise logistikaettevõtte Kühne+Nagel Eesti tegevjuht Claudio Richardson.

Mõlemad esinejad rõhutasid Rail Baltica kui uue põhja-lõunasuunalise transpordikoridori rajamise jätkuvat olulisust ja vajadust, eriti just viimase aaasta vältel drastiliselt muutunud maailmas.

Claudio Richardsoni sõnul on väga paljud suured välisinvestorid ning mitmed juhtivad logistikaettevõtted Vene turult tänaseks lahkunud, mis on oluliselt mõjutanud ida-lääne suunaliste kaubavoogude struktuuri ning mahtu. Samas on tema hinnangul logistikaettevõtted näidanud üles suurt paindlikust uute transpordikoridoride leidmisel ja juurutamisel, s.h ka uute transporditeenuste ja -kanalite turuletoomisel.

Henrik Hololei kinnitas, et Rail Baltica on jätkuvalt Euroopa Liidu üks prioriteetsematest taristuprojektidest, mille strateegilise julgeoleku ja militaarmobiilsuse aspekt on Venemaa poolt Ukrainasse täiemahulise sõjalise sissetungi järel muutunud veelgi olulisemaks.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi 2015. aastal, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Hetkel kuulub ärivõrgustikku kokku 26 äriühingut ja organisatsiooni, kellest 2 on toetajaliikmed.