Rail Baltica Eesti ärivõrgustik võttis detsembris toimunud ärilõunal kokku oma lõppeva aasta tegevused ning sai värske ülevaate projekti hetkeseisust Kliimaministeeriumi kantslerilt Keit Kasemetsalt. Kantsler tutvustas Rail Baltica ehituse edasisi samme, keskendudes peamiselt projekti rahastamisega seotud küsimustele.

„Rail Baltica ärivõrgustiku üha aktiivsem tegevus teeb heameelt. Aastate jooksul on ärivõrgustiku kaudu hõlmatud üle veerandsaja Eesti taristu-, transpordi- ja teiste sektorite ettevõtete, nõustajate ning teadlaste panus aruteludesse ja regulaarne kooskäimine on seda vajalikum nüüd, kus me arutame juba projekti praktilisi elluviimise väljakutseid,“ ütles Kasemets, kes on olnud pikaajaline Rail Balticu projekti toetaja ja oluline taustajõud projekti rahastamise küsimuses Eesti ELi esinduse juhina.

Rail Baltica Eesti ärivõrgustiku juhatuse liige Ott Lumi nentis, et viimane aasta on olnud võrgustikule igati edukas ja tegus. „Oleme kasvanud ka liikmete arvult ning väga hea meel on tervitada meeskonna liikmena Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust,“ ütles Lumi.

“Oleme ärivõrgustikuga jätkuvalt tihedas kontaktis nii Rail Baltic Estonia meeskonna kui ka Riias paikneva Rail Baltica ühisettevõttega. Planeerime sellel aastal uusi tegevusi, mis puudutavad ennekõike Rail Baltica rahvusvahelises trassikoridoris võimalike koostööpartnerite leidmist ja nende parema informeerituse tagamist,” sõnas Lumi, kelle sõnul on tuleva aasta üks fookusi võimaldada ärivõrgustiku liikmeskonnal tutvuda lähemalt RB kohtobjektidega nii Eestis kui ka Lätis ja Leedus.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi 2015. aastal, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Pärast EIS-i liikmeksastumist kuulub ärivõrgustikku 28 äriühingut ja organisatsiooni, kellest 2 on toetajaliikmed.