Rail Baltica Eesti ärivõrgustikuga liitus Ettevõtluse Arendamise SA ja Kredex ühendamisega loodud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS), mille eesmärkideks on suurendada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, arendada ettevõtlust ja elukeskkonda.

Järgnevatel aastatel ühendab uus raudteeühendus Eestit Kesk- ja Lääne-Euroopaga. EIS hinnangul on Rail Baltica projekt üks lähiaastate suurimaid investeeringuid Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse, samuti äri-, kaubavahetuse ja turismi arendamisse.

RB Eesti ärivõrgustiku juhatuse liikme Tõnis Tamme arvates on EIS-i liikmeksastumine väga oodatud ja positiivne sündmus. Tamme sõnul on Rail Baltica selle sajandi suurprojekt ka Euroopa mastaabis ning hea võimalus Eesti ettevõtetele koostööks taristuvaldkonna juhtivate tegijatega kogu maailmast ning just selliste suhete loomisel ja vahendamisel on EIS-il olemas suurepärased kogemused, võimekused ja kontaktid.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi 2015. aastal, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Pärast EIS-i liikmeksastumist kuulub ärivõrgustikku 27 äriühingut ja organisatsiooni, kellest 2 on toetajaliikmed.