4. mail kohtusid Riigikogu konverentsisaalis Riigikogu Rail Baltica toetusrühma ja Rail Baltica ärivõrgustiku liikmed. Arutati Rail Baltica uue raudtee edenemist nii Eesti kontekstis kui globaalselt. Ettekannetega esinesid Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees Anvar Salomets, rahvusvahelise kaubaterminalide operaatori HHLA TK Estonia tegevjuht Riia Sillave ning transpordi- ja transiidiekspert Raivo Vare.

Anvar Salomets tegi ülevaate Rail Baltica sel aastal rajatavatest kohtobjektidest Eestis ja nentis, et tänavune aasta on murranguline, kuna Eesti inimestele tekib võimalus mitmeid Rail Baltica rajatisi oma silmaga näha. „Objektide valmimiseks on sõlmitud lepingud, mille kohaselt on ajakava tempokas. Sel aastal valmivad Eestis selliste kohtobjektide projektid nagu Muuga kaubaterminal, Ülemiste veeremidepoo ja infrastruktuuri hoolduskeskused,“ täpsustas Salomets.

Riia Sillave tegi oma ettekandes ülevaate HHLA TK Estonia arenguperspektiividest seoses Rail Balticaga ja rõhutas Muuga kaubaterminali olulisust Rail Baltica väärtusahelas. „Nn Siiditee transiidiahela taastamine põhja-lõunasuunalise kaubatransiidi osas on jätkuvalt meie visioon, mille oluline komponent on Rail Baltica. Soome kaubad otsivad just praegu alternatiivsed kanaleid,“ ütles Sillave.

Raivo Vare rõhutas Rail Baltica olulist rolli tänases turbulentses julgeolekukeskkonnas. „Raudtee jääb veel pikaks ajaks kaupade veo konkurentsikeskkonnas oluliseks tegijaks, seda enam, kui me arvestame roheleppega kaasnevaid mõjusid. Lisaks sellele on Rail Baltica muutunud julgeolekusituatsiooni arvestades vägagi strateegiliseks infrastruktuuri rajatiseks,“ kommenteeris Vare.

Rail Baltica Riigikogu toetusrühma esimees Andres Metsoja arvas, et äri- ja avaliku sektori koostöö antud projektis on üha olulisem.

Rail Baltica Business Network Estonia juhatuse liige, Advokaadibüroo TRINITI partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme selgitas, et mittetulundusühing loodi juba 2015. aastal, et anda Eesti ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Hetkel kuulub ärivõrgustikku kokku 29 äriühingut ja organisatsiooni, kellest 2 on toetajaliikmed (www.rbbn.ee).