Teisipäeval, 29. novembril toimus Rail Baltic Business Networki (RBBN) regulaarne kohtumine, kus arutleti suurprojekti tulevaste ehitushangete üle. Ettekandega võrgustiku liikmetele esines Rail Baltic Estonia juhatuse liige Indrek Orav. Samuti tegi ettekande Eesti Raudtee arendusdirektor Anvar Salomets, kes tutvustas Eesti Raudtee järgneva perioodi investeeringute vajadusi ja plaane.

“Eesti ettevõtjate kasvav huvi Rail Balticuga seotud hangete vastu on väga positiivne. Nii raudtee ehitus- kui opereerimisperioodil tekib väga selge positiivne mõju Eesti majandusele. Järgmise aasta hankeplaan on Rail Baltic Estonial üsna tihe, näiteks on lõppjärgus Muuga kaubaterminali hange, õige pea on algamas infrastruktuuri kaubaterminali hooldusdepoo ning Pärnu kaubajaama hange. Kõik hanked on avalikud,” sõnas Rail Baltic Estonia juht Indrek Orav.

RBBN juhatuse liige Tõnis Tamme hindas toimunud hangete teemalist arutelu Rail Balticust huvitatud ettevõtjatele väga kasulikuks, sest saime algallikast värsket infot, millal ja kuidas Rail Balticu ühisettevõte ja selle osanikud ning teised RB rakendusüksused tulevikus suuremahulisi hankeid läbi viima hakkavad. Lisaks avaldas ta suurt heameelt vahepealsel perioodil ärivõrgustikuga liitunud kolme uue liikme üle: Baltic Industrial, Eesti Killustik ja Vesta Terminal Tallinn.

Rail Baltic ärivõrgustik (www.rbbn.ee) on ettevõtjate asutatud mittetulundusühing, mis analüüsib ja mõtestab Rail Balticuga seotud ärivõimalusi ja tekkivaid uusi transiidi- ja logistikaahelaid. Organisatsiooni kuulub tänaseks 19 Eesti juhtivat logistika-, nõustamis- ja transpordivaldkonna ettevõtet, kes kohtuvad regulaarselt Rail Balticuga seotud teemade aruteluks. Näiteks juunis kohtuti Muugal Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu ning RB Rail AS tegevjuhis Baiba Rubesaga, oktoobris toimus Tallinnas RBBN poolt korraldatud rahvusvaheline Rail Balticu ärivõimalusi kaardistav konverents, jne.