Üldkoosolekul kinnitati juhatuse tegevusaruanne 2015/2016 majandusaasta kohta ning  2017 majandusaasta eelarve ning tegevuskava, samuti kuulati AS Merko Ehitus lühitutvustust ja vaadet RB-projektile ning Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütiku ja partneri Janno Järve kokkuvõtet analüüsist „Rail Balticu mõju Eesti riigieelarvele raudtee ehitusfaasis“.

“Kuulasime huviga CentAR-i ettekannet, millest selgus, et RB ehitusinvesteeringutel on kohene ja oluline positiivne mõju Eesti majandusele. Eksperdi hinnangul on tänu ehitusega seotud suuremahulise käibemaksu laekumisele tagasi Eesti riigi eelarvesse Eestipoolne tegelik projekti omafinantseeringu kulu oluliselt väiksem kui esialgsetes hinnangutes”, ütles RBBN-i juhatuse liige Tõnis Tamme peale ettekannet.

Esimese tegevusaasta tulemusena on MTÜ RBBN-i liikmete arv kasvanud 19-ni, toimunud on kvartaalsed arutelukoosolekud Rail Balticu projektiga seotud külalisettekandjatega, mis on andnud liikmetele olulist uut infot oma RB-ga seotud plaanide tegemiseks ja sihtide seadmiseks. Lisaks regulaarsetele kohtumistele korraldati eelmisel aastal KUMU-s enam kui 150 külalise osavõtul rahvusvaheline konverents „Business Case: Rail Baltic“, avatud on ühingut tutvustav koduleht nii eesti kui inglise keeles, alustatud koostööd ja infovahetust Rail Balticust huvitatud ettevõtjatega Soomes, Lätis ja Leedus ning korduvalt osaletud uue raudteega seonduvas avalikus arutelus nii kirjutavas kui elektroonilises pressis.

Mittetulundusühing Rail Baltic Business Network loodi, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltic raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Balticu arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse.