Rail Baltica ärivõrgustiku aastalõpulõuna Henrik Hololeiga

Rail Baltica Business Network Estonia korraldas oma liikmetele ja külalistele aastalõpu lõunasöögi, millest võttis osa ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi (DG-MOVE) peadirektor Henrik Hololei. Ühise laua taga sai kokku pea 20 ettevõtjat ja sidusrühmade esindajat, et teha kokkuvõte mööduva aasta tähtsamatest arengutest Rail Baltica projektis ja arutati, mida toob uus aasta.

Hololei rõhutas, et 2019. aasta on Rail Baltica projekti jaoks kriitilise tähtsusega. Rail Baltica projekti edendamiseks on kolme Balti riigi valitsused teinud piisavalt ühiseid poliitilisi deklaratsioone näitamaks, et poliitiline toetus ja tahe on olemas ja nüüd on aeg reaalseteks tegudeks.

„Rail Baltica puhul on väga positiivne, et tegemist on reaalse projektiga, mille taga on reaalsed inimesed ja reaalsed ettevõtjad,“ sõnas Hololei ning tunnustas Euroopa Komisjoni poolt RB ärivõrgustiku senist tegevust ja initsiatiive, mille eesmärgiks on avaliku- ja erasektori vaheline sisuline koostöö uue transpordikoridoriga seonduvate ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave peab 2018. aasta suurimaks õnnestumiseks Rail Baltica projektis Eestis kulgeva 213 kilomeetri pikkuse trassikoridori kinnitamist. „Trassikoridori õiguskindel kinnitamine on märgiline edusamm nii mastaapse projekti puhul. Oleme vastu võtnud eelprojekti, mille alusel tellime põhiprojekti ning uuel aastal algab Rail Baltia põhitrassi esimeste objektide ehitus,“ ütles Sillave. Lisaks mainis Sillave, et elanikkonna toetus Rail Baltica projektile on kevadiselt 52 protsendilt kasvanud 57 protsendile.

Eesti Raudtee juhi Erik Laidvee hinnangul on vajadus Rail Baltica järele jätkuvalt aktuaalne ning strateegiliselt õige otsus. „Tähtis on tagada meie olemasoleva 1520 mm raudteetaristu ning transiitkaubavoogusid teenindavate sadamaterminalide hea ühendus Rail Baltica taristuga, et luua klientidele maksimaalselt head kaupade käitlemise tingimused ning multimodaalsus, mis muudab transpordiahela veelgi efektiivsemaks. Seeläbi muutub Rail Baltica kaubavedajatele atraktiivsemaks valikuks,“ selgitas Laidvee.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi 2015. aastal, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse. Hetkel kuulub ärivõrgustikku 23 ettevõtet ja üks toetajaliige.