20. detsembril toimus Tallinnas Rail Baltica ärivõrgustiku (www.rbbn.ee) aastalõpu seminar, kus oli fookuses põhja-lõunasuunaliste Euroopa transpordikoridoride äriline tulevikupotentsiaal. Seminaril esines Itaalia riigiraudtee Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A asepresident Giovanni Rocca.

Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) on lisaks Itaalia raudteetaristu majandamisele ning sellel nii kauba- kui reisijateveo opereerimisele ka oluliseks veoteenuste pakkujaks Suurbritannias, Hollandis ja Kreekas. FSI grupi ettevõtted pakuvad ka raudteede projekteerimise, ehitamise ning sertifitseerimise teenuseid, opereerivad reisijate vedu bussidega, korraldavad kinnisvaraarendust Euroopa suurte linnade raudteejaamades, jne. Giovanni Rocca rääkis, kuidas on Itaalia Raudteel õnnestunud tugevalt autostunud Itaalias olla kasumlik raudteetranspordiettevõte ning edukalt tegutseda mitmetel välisturgudel. Arusaadavalt seondub see hästi väljakutsetega tulevase Rail Baltica rajamisel ning raudteeäri arendamisel.

„Võib öelda, et terve Euroopa raudteesfäär vaatab kadedusega pealt, kuidas Itaalia Raudtee on suutnud luua toimiva kasumliku ärimudeli ja hästi toimiva infrastruktuuri. Meil on neilt väga palju õppida Rail Baltica projekti kontekstis ning kindlasti saime täna palju väärtuslikke mõtteid, kuidas maksimeerida Rail Baltica tasuvust,“ kinnitas ürituse õnnestumist Rail Baltica Eesti ärivõrgustiku juhatuse liige, advokaadibüroo TRINITI partner Tõnis Tamme.

Mittetulundusühing Rail Baltica Business Network Estonia loodi, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse.