Eelmisel nädalal korraldas Rail Baltica Business Network Riias avatud arutelu, mille peamiseks teemaks oli “Rail Baltica – Balti majanduse arengu võti”. Seminari peaesineja oli Catherine Traumann, kes on  Põhjamere- ja Balti koridori võrgustiku Euroopa koordinaator. Üritusel osales üle 20 suure infrastruktuuri, logistika, transpordiettevõtete ja institutsioonide esindaja, kes kõik on huvitatud projekti arengust.

Arutelu juhatas sisse RBBN nõukogu liige Vladlens Kovalevs, kes rääkis võrgustiku rollist ühendada ettevõtjad, kes tahavad olla kaasatud Rail Baltica projekti ning Rail Balticat elluviidavaid organeid. V. Kovalevs juhtis tähelepanu ka sellele, et ettevõtetel ei ole enam aega omaette tegutsemiseks, mistõttu peavad ettevõtjad vaatama projekti laiemast perspektiivist ja olema avatud uutele koostöövõimalustele.

Catherine Trautmann ütles, et lisaks täiendavate raudteeühenduste pakkumisele Balti riikides, annab Rail Baltica olulisi kaudseid eeliseid terves regioonis ja parandab transpordivõimalusi, mis edendab innovatsiooni võimekust.

RB Raili hangete osakonna juhataja Kristjan Piirsalu tutvustas projekti viimaseid edusamme ja tõi esile võimalikud valdkonnad äritegevuseks.

Civitta Leedu noorempartner Ervinas Škikūnas andis ülevaate RBBN uuringust Rail Baltica projekti äritegevuse kohta.

Ürituse peamine eesmärk oli rõhutada Rail Baltica projekti tähtsust Läänemere piirkonna arengus ja jagada ühist nägemust projekti rakendamisest ning tutvustada võimalikke valdkondi ärialaseks kaasamiseks.