Rail Baltica Business Network organiseeris Poolas kolm paneeldiskussiooni, mis toimusid 27. ja 28.veebruaril. Arutelud toimusid väljaspool pealinna Varssavit ning hoopis linnades, mis paiknevad Rail Baltica trassi ääres. Tänu sellele oli kohalikel ettevõtjatel ja omavalitsustel võimalik paremini väljendada oma suhtumist ja ootusi Rail Baltica suhtes.

Aruteluseminarid korraldas Poola Innovatsiooni Instituut ja aruteludel osalesid ka Euroopa Komisjoni esindajad. Seminarid toimusid Białystokis, Ełkis ja Suwałkis.

Peamiste teemadena käsitleti aruteludel Rail Balticat ümbritseva infrastruktuuri asukohti ja lisa raudteeühendusi, mida oleks vaja ehitada või renoveerida selleks, et võimalikult palju suurendada Rail Baltica kasulikkust. Osavõtjad arutasid lisaks kohaliku infrastruktuuri vajadustele ka raudteeinvesteeringuid Leedu ja Valgevene piirkondadesse.

Arutelud tõestasid, et kohalikud ettevõtjad ja omavalitsused hakkavad mõistma, et Rail Balticast saab reaalsus. Ettevõtjatel rääkisid võimalustest arendada ja laiendada oma äritegevust olukorras, kus kujundada Rail Baltica infrastruktuuri.

Kõik seminaridel osalejad olid üksmeelel, et Rail Baltica suurendab ettevõttet konkurentsivõimet ja suunab osa transiiti ja kaubavahetust autoteede pealt raudteele.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Jakub Siwiński rõhutas, et Rail Baltica ei too endaga kaasa ainult paremaid transpordiühendusi, vaid ka stimuleerib majanduskasvu tekitades Euroopa Liidus uusi ärivõimalusi.