14. juunil, kogunesid mitmed Rail Baltic projektist huvitatud ettevõtjad MTÜ Rail Baltic Business Network ettekandekoosolekule Muuga Sadamasse, arutlemaks uue raudteeprojekti edasiste arengute ja tulevase Rail Baltic Muuga kaubaterminaliga seotud ärivõimaluste üle. Kõnelejate hulgas olid ka AS Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm ning Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa.

 Avaettekande pidanud AS Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm andis üritusel ülevaate Muuga sadama tööst ja arenguplaanidest fookusega tulevasel Rail Balticul.

„Kui reisijate liikluse osas on kõigis kolmes Balti riigis Rail Balticu toetus kõrge, siis kaubavedude osas ollakse skeptilisemad. Samas Soome enda jaoks juba näeb Rail Balticu vajalikkust ja pakutavaid võimalusi. Samal ajal on juba märgata, et ka Eesti ettevõtjad tajuvad üha enam milline potentsiaal on Muuga multimodaalsel kaubaterminalil koosmõjus Vuosaari konteinerterminaliga,“ lausus Kalm.

RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa sõnul on Rail Balticu näol tegemist Euroopa jaoks prioriteetse projektiga, tagamaks olulised puuduolevad lõigud Euroopa raudteetranspordisüsteemis.

„Tegemist on Balti riikide selle sajandi suurima infrastruktuuri koostööprojektiga, mis lubab meil transportida 5 miljonit reisijat ning 16 miljonit tonni kaupu aastas. Tehniline projekt ja uuringud saavad valmis 2020 aastal ning uue raudteeliini ehitus lõpeb Balti riikides 2025 aastal,“ sõnas Baiba Rubesa.

„Rail Baltic ühendab 730 kilomeetrisel lõigul omavahel Kaunase, Riia, Pärnu ja Tallinna ning loob ühendused peamiste transpordisõlmedega. See tagab riikliku majanduse mitmekülgse ja jätkusuutliku arengu ning parandab reisijate liikuvust põhja-lõuna suunal,“ lisas Rubesa.

MTÜ Rail Baltic Business Network juhatuse liikme, advokaadibüroo TRINITI partner Tõnis Tamme sõnul on kiirraudtee näol tegemist järgmise kümnendi Euroopa Liidu ühe prioriteetse projektiga, mistõttu on loodud MTÜ eesmärgiks saavutada Eesti ettevõtjate suurem teadlikkus ja kaasatus Rail Balticu projektiga. „Oleme võtnud eesmärgiks kaardistada uuest kiirest raudteeühendusest tekkivad uued ärivõimalused ja korraldada projektist huvitatud ettevõtete ja projekti vedavate avaliku sektori partnerite vahel usalduslik ja mõtestatud dialoog. Hiljuti liitusid meie ärivõrgustikuga ka kolm uut ettevõtet: Lemminkäinen Eesti AS, Riigiressursside Keskus OÜ ja KMG Inseneriehituse AS,“ lisas Tamme.

MTÜ Rail Baltic Business Networki juhatuse liikme Ott Lumi sõnul on ärivõrgustiku järgmised plaanid seotud laienemisega ja avaliku nähtavuse tõstmisega. „Juba sügisel tahame korraldada projektist huvitatud ärikogukonnale informatsiooni ja kontakti vahendust pakkuva rahvusvahelise konverentsi. See on ka hea võimalus diskuteerida Ernst & Young´i poolt valmiva uue tasuvusanalüüsi üle, samal ajal töötame me ärivõrgustikuga aktiivselt selle nimel, et laieneda teistesse projektiriikidesse,“ ütles META valitsussuhete ja kommunikatsiooni nõustamisettevõtte partner Ott Lumi, MTÜ Rail Baltic Business Networki juhatuse nimel.