Eesti ettevõtted ja ettevõtete ühendused allkirjastasid toetuskirja, milles tunnustati Tallinna Linnavalitsuse ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi erinevaid initsiatiive Rail Baltica projekti osas ning avaldati toetust nende elluviimisele.

Ettevõtjad, linnavalitsus ja ministeerium on ühtsel seisukohal, et Rail Baltica projekti elluviimisel tuleb arvestada maksimaalselt inimeste tegelike liikumisvajadustega ning linnaruumi, keskkonnahoiu ja ettevõtluse arenguga. Niimoodi tagatakse Rail Baltica projekt maksimaalne kasulikkus nii Tallinna linnale kui ka tervele riigile.

Tänu Rail Balticale saab Tallinnast kujuneda Läänemere piirkonna üks atraktiivsemaid keskusi ning paraneb ka Kirde- ja Kagu-Eesti transpordikorraldus. „Rail Baltica ei ole kõigest regionaalne tupikprojekt, vaid sellest saab Euroopa üks olulisemaid raudteid. Rail Baltica võimaldab paljude Läänemere-äärsete riikide ja nende olulisemate linnade sidumist kiire ja keskkonnasäästliku TEN-T raudteevõrgustikuga. Juba on käimas eeltööd Rail Baltica pikendamiseks Helsingi suunal ning on vajalik ka Euroopa ühe suurima linna Peterburi ühendamine,“ sõnas toetuskirja eestvedaja ja Mainor Ülemise City juhatuse liige Andrus Kaldalu.

Kirjaga avaldati toetust plaanidele viia ohtlike veoste transportimine Tallinnast välja ja Rail Baltica ühisterminali kohesele terviklikule väljaehitamisele ning selle sidumist südalinna, sadama ja lennujaamaga. Lisaks rõhutati muu teedevõrgu väljaehitamise ja arendamise olulisust.

MTÜ Rail Baltica Business Networki juhatuse liige, advokaadibüroo TRINITI partner Tõnis Tamme tunnustas ettevõtjate ühispöördumist: „Rõõm on näha, et peale pikki ja sisukaid diskussioone on Rail Baltica põhiteemadel üksmeelele jõudnud ettevõtjad, Tallinna linnavalitsus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. See on eelduseks, et edaspidine koostöö hakkab laabuma sujuvamalt, aitab kaasa Eesti majandusarengule ning viib meid taaskord lähemale kaasaegsele raudteeühendusele Euroopaga.“

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile ning Tallinna linnapea Taavi Aasale saadetud toetuskirja allkirjastasid Ülemiste piirkonna arendajad, infrastruktuuri ja transpordi ettevõtted ning ettevõtjate ühendused, kuid neid seisukohti toetavate osapoolte ring on veelgi laiem.

Toetuskirja allkirjastasid:

  • Ülemiste City arendajad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS
  • Ülemiste Keskust arendav Ülemiste Center OÜ
  • T1 keskust arendav Pro Kapital Grupp AS
  • Eesti Raudtee AS, Tallinna Linnatranspordi AS, GoBus AS
  • Rail Baltica Business Network Estonia MTÜ
  • 78 Eesti finantssektori ettevõtet ühendav FinanceEstonia MTÜ
  • 3200 Eesti ettevõtet ühendav Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  • 211 Eesti ettevõtet ühendav Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
  • 80 Eesti kinnisvaraettevõtet ühendav Eesti Kinnisvarafirmade Liit
  • 75 Eesti teenusmajanduse ettevõtet ühendav Teenusmajanduse Koda

Mittetulundusühing Rail Baltic Business Network loodi, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse.