Civitta Leedu ja Eesti organiseerisid esimese Rail Baltic Ärivõrgustiku ürituse Vilniuses 27.oktoobril 2017 ning mis toimus ühes suurimas finantstehnoloogia kogukonna tööruumides – Rise Vilniuses. Transpordi, logistika ja tööstuse esindajad kogunesid, et kuulda sajandi projektist ja selle võimalustest.

Euroopa Komisjoni esindaja, transpordi võrgustiku üksuse juhataja ning mobiilsuse ja transpordi juhtkonna esimees Jean-Louis Colson avas ürituse plenaarettekandega Rail Baltica projektist. Sellele järgnes Civitta esindajate, partnerite Ervinas Skikunas ja Meelis Niinepuu, ettekanne Rail Baltica tähtsusest Rail Baltica riikidele – Eestile, Lätile, Leedule, Poolale ja Soomele.

Kohaliku raudteetööstuse esindaja, Leedu ja Poola riiklik juhataja ning Rail Baltica Leedu osakonna esimees, Arturas Vilimas esitles projekti tähtsust Balti riikidele ja Euroopale. Viimasena esines oma ettekandega Rail Baltica projekti osakonna direktor Arenijus Jackus, kes valgustas auditooriumit Rail Baltica tähtsusest Leedule.

Peale ettekandeid joodi kohvi, söödi maiustusi ning tööstuse esindajad arutasid Rail Baltica teemadel esinejate ja ekspertidega. Sellise ürituste eesmärk on informeerida kohalikke ettevõtteid projektist, kuulda nende ootusi ja koos ehitada Rail Baltica tulevikku.