2.novembril toimus Rail Baltic Ärivõrgustiku korraline koosolek, kus kuulutati ärivõrgustiku uueks liikmeks Ülemiste City ja Rail Baltic koordinaator Kristjan Kaunissaare andis ülevaate projekti hetkeolukorrast ning edasisest ajateljest.

Mainor Ülemiste City juhatuse liige Andrus Kaldalu tõi oma ettekandes ühe olulise punktina välja, et Ülemiste City ja Rail Baltica edaspidine areng on omavahel tihedas seoses.

„Tallinna RB ühisterminal koos oma ümbrusega peab olema väärikas ja Euroopa linnale kohane atraktiivne koht Euroopa kaardil. Nii nagu Riia on planeerimas rongi- ja bussijaama ning neid ümbritsevat atraktiivset linnaruumi selliselt, et see toetab saabujate muljet Riiast kui metropolist, peame ka meie Ülemiste piirkonnast kujundama Eesti värava. Seda mõtet kannab ühisterminali ja Lennujaama ühendav Euroopa väljak, mis seob seni lõhestatud piirkonna üheks atraktiivseks tervikuks,“ sõnas Kaldalu.

Koosolekul kinnitas Kristjan Kaunissaare, et Maa-ametiga on sõlmitud koostööleping maade omandamiseks ning omandamine on plaanis lõpetada 2020.aasta lõpuks. Kokku omandatakse Rail Baltica tarbeks 809 krunti 14 kohalikus omavalitsuses. Kogu protsess viiakse läbi kinnisasja sundvõõrandamise seaduse ning maakorraldust puudutavate seaduste alusel.

Võrdluseks tõi välja Kaunissaare, et Lätis omandatakse 1591 maaüksust ja Leedus 1259. Lisaks andis Kaunissaare ülevaate toimunud ja käimasolevatest uuringutes Eestis.

Rail Baltica Ärivõrgustikus on nüüd 20 liiget ja üks toetajaliige, kelleks on MTÜ Eesti Tuleviku-uuringute instituut.

Mittetulundusühing Rail Baltic Business Network loodi, et anda ettevõtjatele parem võimalus kaasa rääkida uue Rail Baltica raudteega seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Baltica arendamisse ja seotud ärivõimaluste kaardistamisse.