RAIL BALTICA ÄRIVÕRGUSTIKUST

Baltikumi ja Soomet Kesk-Euroopaga ühendav kiirraudtee Rail Baltic on järgmise kümnendi Euroopa Liidu üks suurprojektidest. Projekti eelduseks on algusest peale olnud tõuketoetus Euroopa Liidult ja projekti liikmesriikide pühendumus. Edukalt on käivitunud projekti koordineeriva Rail Balticu Aktsiaseltsi tegevus, kolmes Balti Riigis on planeerimis tegevus jõudmas lõppfaasi ja tehakse detailsemaid tulukus analüüse.

VAATA LÄHEMALT

LIIKMED

Kutsume teid liituma loodava Rail Baltic ärivõrgustikuga, et rääkida kaasa uue raudteega kaasnevatest võimalustest ja luua projektile koos teiste Eesti äritippudega lisandväärtust. Ootame Rail Balticu Ärivõrgustikuga liituma eeskätt transiidi-ja logistikaettevõtteid aga ka muul moel projektist puudutatud ettevõtteid, samuti ka omavalitsusi ja akadeemilisi asutusi.

VAATA LÄHEMALT

ÄRIVÕRGUSTIKU EESMÄRGID

Rail Baltic projektist huvitatud ettevõtete ja projekti vedavate avaliku sektori partnerite vahelise usaldusliku ja mõtestatud dialoogi korraldamine
Rail Balticust lähtuvate uute kaubavoogude, logistikalahenduste ja teiste kaasnevate ettevõtluse arendamise võimaluste kaardistamine, analüüs ja tutvustamine
Regionaalsetele Rail Baltic projekti ettevõtlusahela osapooltele diskussioonifoorumi pakkumine ning püsivale partnerlusele rajatud ning organiseeritud erasektori koostöösuhete arendamine

Rail Balticuga seotud valitsusvälistele partneritele suunatud uuringute läbiviimine ning turundustegevused
Rail Baltic projekti ärivõrgustiku hoiakute ja arvamuste koondamine ning esindamine nii avalikes mõttevahetustes kui poliitika kujundamise protsessis, panustades äriliselt jätkusuutliku Rail Balticu kujunemisse
Rail Balticuga vahetult seotud huvigruppide ja teiste TEN-T võtmeprojektidega seotud ärivõrgustike vaheliste arutelufoorumite korraldamine ja modereerimine

UUDISED JA SÜNDMUSED

Rail Baltica Business Network andis intervjuu Äripäeva raadiole

13.07.2018|0 Comments

Rail Baltica Business Networki juhatuse liikmed Tõnis Tamme ja Meelis Niinepuu ning Vadim Shabarov, kes on juba kaheksa aastat põhja-lõunasuunalisi [...]

Catherine Traumann külastas Riias Rail Baltica Business Networki

26.03.2018|0 Comments

Eelmisel nädalal korraldas Rail Baltica Business Network Riias avatud arutelu, mille peamiseks teemaks oli “Rail Baltica – Balti majanduse arengu [...]

Poola liigub lähemale Rail Baltica ehitamisele

21.03.2018|0 Comments

Rail Baltica Business Network organiseeris Poolas kolm paneeldiskussiooni, mis toimusid 27. ja 28.veebruaril. Arutelud toimusid väljaspool pealinna Varssavit ning hoopis [...]